Aditivi u hrani

Kao posljedica razvoja prehrambene tehnologije i potreba da se količina hrane sačuva duži period, te povećanih zahtjeva potrošača prehrambena industrija se prilagđavala nudeći hranu sa novim senzorskim svojstvima, novim izgledom, dužim rokovima trajanja, novim ukusima i sl. Značajnu ulogu u tim kreacijama imali su i sve više imaju razni dodaci hrani koje nazivamo aditivima. To su tvari poznate hemijske strukture, koje se samostalno ne konzumiraju, niti su tipičan sastojak hrane i u pravilu su bez prehrambene vrijednosti.

Opširnije...

Analiza nutritivne vrednosti proklijale pšenice

Refuse: 0%  
NDB No: 20087 (Nutrient values and weights are for edible portion)

Opširnije...

POLIFENOLI (fenoli)- eugenol, timol, karvakol

dr Zoran Maksimović, docent Instituta za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Nauka je potvrdila da su i biljni polifenoli veoma važni egzogeni antioksidansi. Ovi sastojci obuhvataju niskomolekularne fenole (eugenol, timol i karvakrol u etarskim uljima), fenolkarbonske kiseline, flavonoide i tanine.

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Činjenice