Prehrambenim aditivima se smatraju tvari točno poznatog kemijskog sastava, koje se ne konzumiraju kao hrana, i nisu tipičan sastojak hrane, bez obzira na prehrambenu vrijednost, a dodaju se hrani u svrhu poboljšanja tehnoloških i senzorskih svojstava. Aditivi su dodatne tvari hrani i pićima u prehrambenoj industriji, a neki aditivi koriste se i u famaceutskoj industriji. Te tvari služe najlešće za poboljšanje boja, okusa i mirisa i konzerviranje. Aditivi se dodaju hrani u tehnološkom postupku proizvodnje, tijekom pripreme, obrade, prerade, oblikovanja, pakiranja, transporta i čuvanja.


Dodaci (aditivi) prehrambenim proizvodima obično se označuju E - brojevima i ti su brojevi jedinstveni i točno utvrđeni za svaki spoj. Na naljepnici sa deklaracijom nalaze se i podaci o dodanim aditivima u obliku oznaka sa E - brojevima. Ti brojevi odnose se na umjetne i prirodne aditive čija je upotreba odobrena u zemljama Europske zajednice, a odobrena je i u Hrvatskoj "Pravilnikom o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama".

Često se i pojavljuju članci kojima je navodno svrha upozoriti potrošače na razne dodatke prehrambenim proizvodima. No, večina članaka je senzacionalističkog tipa sa poluinformacijama. Svi dodaci hani koji su označeni sa E - brojevima su pomno ispitani. Ukoliko je neki dodataka stvarno štetan tada je njegova uporaba propisom ograničena ili potpuno zabranjena. Sigurno će još neki biti zabranjeni ako se pokaže da su štetni ili im se nađe bolja zamjena.

Bitan je i podatak koliko se određenog dodatka dodaje hrani, odnosno, konzumira. Svi su dozvoljeni aditivi sigurni u granicama prosječnog konzumiranja.

Zakoni strogo kontroliraju ovakve stvari pa tako i kod nas postoji Pravilnik o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 130/98, 122/00 i 129/03.

Neki od dodataka su dokazano štetni, na primjer nitrati. Ali opasnost od nitrata u mesnim prerađevinama je mnogo manja od trovanja pokvarenim mesom (botulizam). Slično je sa svim drugim konzervansima.

Sve su namirnice lako pokvarljiva roba, vrlo ograničenog trajanja, a osobito onda kada se radi o namrnicama životinjskog podrijetla.

Svrha dodavanja konzervansa je stabiliziranje proizvoda, produženje njihove održljivosti i prevencija kvarenja odnosno mikrobiološke kontaminacije.

Najpoznatiji konzervans, koji je ujedno i najmanje opasan jeste kuhinjska sol, koja se obično ne proziva kao kemijski dodatak, ali ona to ustvari je (NaCl), isto kao i ocat, šečer, sorbati i slično.

Najveći problem predstavlja skupina konzervansia za očuvanje boje proizvoda i svježine mesa (nitrati, nitriti) radi mogućnosti njihove konverzije (pomoću crijevne mikroflore) u toksične i karcinogene spojeve (nitrozamin, methemoglobin).


Oni koji se hrane salamurenim pa potom odimljenim mesom ili salamurenom ribom, moraju biti svjesni da će dobiti stanovitu količinu tih aditiva u obroku, koja doza, u normalnim okolnostima i normalnim količinama konzumiranja, ne bi trebala imati štetnih učinaka na zdravlje.

Postoje i slučajevi kada se radi ostvarenja veće zarade u proizvode dodaju nedopuštene tvari preko svake mjere. Bez obzira radi li se o potpuno neotrovnom =9Akrobu u suhomesnatim proizvodima ili o opasnom glikolu u vinu. Takvi postupci su zabranjeni i naravno nikada neće pisati na etiketi. No tu nije riječ o normalnoj uporabi aditiva, već o njihovoj zlouporabi. I na selu, gdje je navodno hrana zdrava, mogu se naći antifriz u vinu, minij u mljevenoj paprici, modra galica u krastavcima i šećer u rakiji, a naročito tragovi pesticida.

Hrana prerađena u industriji podliježe strogom nadzoru, no kakav nadzor i ispitivanja su provedena nad hranom koju kumice prodaju na placi, i za koju nas spremno uvjeravaju da je zdrava?

Sa aditivima (konzervansima) se štitimo od najgoreg tj. od pokvarenih ili kontaminiranih namirnica.

Citiramo sa: http://www.hzjz.hr/zdr_ekologija/priopcenja/aditivi/

PREHRAMBENI ADITIVI - JE LI ZDRAVLJE UGROŽENO?
mr. sc. Marijan Katalenić
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Oduvjek se kod ljudi u susretu s nepoznatim javlja strah, nelagoda, što nerjetko vodi prema potpunom negiranju bez obzira o čemu se radi. Tijekom nekoliko proteklih godina kruži uradak koji poziva na oprez ili izbjegavanje konzumiranja namirnica koje sadrže pojedine aditive. Nažalost, autor nije potpisan ali se i pored toga preslike istog objavljuju i komentiraju u nekim novinama. U uratku se navode i izvori informacija (jedna je i klinika za pedijatriju i onkologiju iz Dusseldorfa) iako tako nestručan i površan pamflet ne bi uradili oni koji se brinu o zdravlju.

No, i pored svega to je dobar povod da se o prehrambenim aditivima kaže nešto više ne komentirajući citirani pamflet. To će biti jasnije ako se komentira samo podatak da se E330, limunska kiselina, prisutna u većini voća i povrća, navodi kao uzročnik upale usne šupljine, kao najopasniji dodatak koji, strašne li optužbe, izaziva rak (čega ?).LISTA ADITIVA

E-broj  naziv aditiva    osnovno funkcionalno svojstvo, tehnološki učinak i ostala svojstva

E100 Curcumin  (C.I. 75300) bojilo  bojenje

E101 Riboflavin (I)  - Riboflavin-5’-fosfat (II)

E102 Tartrazine  ( C.I. 19140) 

E104 Quinoline Yellow  (C.I.  47005) 

E110 Sunset Yellow FCF, Gelborange S (C.I. 15985) 

E120 Carmines, Cochenille, Carmine acid (C.I.75470) 

E122 Azorubine, Carmoisine  (C.I. 14720) 

E123 Amaranth  (C.I: 16185) 

E124 Ponceau 4R, Cochenille red A  (C.I. 16255) 

E127 Erythrosine  (C.I. 45430) 

E128 Red 2G (C.I. 18050) 

E129 Allurared  AC  (C.I. 16035) 

E131 Patentblue V ( C.I. 42051) 

E132 Indigotine (C.I. 73015 ) 

E133 Brillantblue FCF (C.I. 42090) 

E140 Chlorophylle (a)     (C.I. 75810)  - Chlorophhylline (b) (C.I .75815)

E141 Bakreni kompleks   (C.I. 75810) 

E141a Chlorophylle 

E141b Chlorophylline 

E142 Green S   (C.I. 44090) 

E150a Obični, jednostavni Caramel 

E150b Caramel - sulfitno kiseli 

E150c Caramel - amonijačni 

E150d Caramel - sulfitno/amonijačni 

E151 Brillantblack BN (C.I. 28440) 

E153 Biljni ugljen  bojenje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju)

E154 Brown FK  bojenje

E155 Brown HT  (C.I. 20285 ) 

E160   a Carotenes   (C.I. 75130)  / Smjesa Carotenes (I) , b Caroten  (II) /

E160b Anatto, Bixin, Norbixin  (75120) 

E160c Paprica extract, Capsanthin, Capsorubin 

E160d Lycopin 

E160e b-apo-8’-carotenal (C30) (40820) 

E160f b-apo-8’-carotenal (C30) ethylester(40825) 

E161b Lutein 

E161g Canthaxanthin  (C.I. 40850) 

E162 Beet red, Betain 

E163 Anthocyanins 

E170 Kalcijev karbonat (I)    (C.I. 77220) bojenje, tvari za sprečavanje zgrudnjavanja i  tvari  za postizavanje klizavosti , stabilizator pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E171 Titanov dioksid (C.I. 77891) bojilo bojenje

E172 Željezni oksidi i hidroksidi za bojenje

E173 Aluminij   ( C.I. 77000)  bojenje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (katalizator)

E174 Srebro   bojilo, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (katalizator   s ostatakom < 1 mg/kg u namirnici)

E175 Zlato  za bojenje

E180 Litholrubin BK 

E200 Sorbinska kiselina konzervans, konzerviranje

E202 Kalijev sorbat 

E203 Kalcijev sorbat 

E210 Benzojeva kiselina 

E211 Natrijev benzoat 

E212 Kalijev benzoat 

E213 Kalcijev benzoat 

E214 Etil p-hidroksibenzoat  konzerviranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E215 Natrijev etil p-hidroksibenzoat  konzerviranje

E216 Propil p-hidroksibenzoat  konzerviranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E217 Natrijev  propil-p-hidroksibenzoat  konzerviranje

E218 Metil p-hidroksibenzoat  konzerviranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E219 Natrijev metil-p-hidroksibenzoat  konzerviranje

E220 Sumporni dioksid  konzerviranje, antioksidans, katalizator, tvari za taloženje, tvari za kontrolu rasta mikoorganizama

E221 Natrijev sulfit  konzervirenje, antioksidans, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E222 Natrijev hidrogensulfit  

E223 Natrijev metabisulfit  konzervirenje, antioksidans, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (katalizator, ostale  tvari)

E224 Kalijev metabisulfit  konzervirenje, antioksidans

E226 Kalcijev sulfit 

E227 Kalcijev hidrogensulfit  

E228 Kalijev hidrogensulfit 

E234 Nizin 

E235 Natamicin konzervans, konzerviranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za kontrolu rasta mikoorganizama)

E242 Dimetildikarbonat konzervans konzerviranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari  za kontrolu rasta mikrooganizama)

E249 Kalijev  nitrit  konzerviranje, tvari za zadržavanje boje

E250 Natrijev nitrit  

E251 Natrijev nitrat  

E252 Kalijev nitrat  konzerviranje, tvari za zadržavanje boje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E260 Octena kiselina  konzerviranje, regulatori kiselosti, kiselina, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E252 Kalijev nitrat konzervans konzerviranje, tvari za zadržavanje boje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E260 Octena kiselina  konzerviranje, regulatori kiselosti, kiselina, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E261 Kalijev acetat (I) regulatori kiselosti reguliranje kiselosti  -  Kalijev hidrogenacetat (II)

E262 Natrijev acetat (I)     -  Natrijev hidrogenacetat

E263 Kalcijev acetat  konzervans, stabilizator, regulatori kiselosti

E270 Mliječna kiselina regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E280 Propionska kiselina konzervans konzerviranje

E281 Natrijev  propionat 

E282 Kalcijev propionat 

E283 Kalijev propionat 

E284 Borna kiselina 

E285 Natrijev tetraborat (Borax) 

E290 Ugljični dioksid potisni plin, za potisak, tvari za otapanje i ekstrakciju, tvari za podhlađivanje i hlađenje

E296 Jabučna kiselina regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, kiselina

E297 Fumarna kiselina, pomoćne tvari u procesu proizvodnje ( ostale tvari )

E300 Askorbinska kiselina antioksidans antioksidativno djelovanje, kiselina, za tretiranje brašna, tvari za zadržavanje boje

E301 Natrijev askorbat  antioksidativno djelovanje, tvari za zadržavanje boje

E302 Kalcijev askorbat 

E304 Masni esteri askorbinske kiseline antioksidativno djelovanje  - Askorbil palmitat  - Askorbil stearat

E306 Mješavina tokoferola - koncentrirana  

E307 a-tokoferol atioksidans antioksidativno djelovanje

E308 g-tokoferol 

E309 d-tokoferol 

E310 Propil galat  antioksidativno djelovanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari )

E311 Oktil galat  antioksidativno djelovanje

E312 Dodecil galat 

E315 Izoaskorbinska kiselina  antioksidativno djelovanje, tvari za zadržavanje boje

E316 Natrij izoaskorbat 

E320 Butilhidroksianisol (BHA)  antioksidativno djelovanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E321 Butilhidroksitoluen (BHT) antioksidans antioksidativno djelovanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E322 Lecitini  antioksidativno djelovanje, emulgator, modifikator kristalizacije masnoća, tvari  za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E325 Natrijev laktat antioksidans antioksidativno djelovanje, regulator kiselosti, tvari  za zadržavanje vlage, povečivać volumena

E326 Kalijev laktat  antioksidativno djelovanje, regulatori kiselosti

E327 Kalcijev laktat regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, tvari  za tretiranje brašna

E330 Limunska kiselina - reguliranje kiselosti, antioksidans, kiselina, sekvestrant, pomoćna tvar za taloženje-filtraciju

E331 Natrijev citrat  (I)  reguliranje kiselosti, sekvestrant, emulgator, stabilizator, antioksidans

E332 Kalijev citrat (I)  reguliranje kiselosti, sekvestrant, stabilizator, antioksidans, pomoćne stvari u procesu proizvodnje

E333 Kalcijev citrat (I)  reguliranje kiselosti, sekvestrant, učvršćivać, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (I) (ostale tvari)

E334 Vinska kiselina  reguliranje kiselosti, sekvestrant, sinergist, antioksidans, kiselina, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E335 Natrijev tartarat (I) stabilizator stabiliziranje, sekvestrant, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E336 Kalijev tartarat (I)  stabiliziranje, sekvestrant, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E337 Natrijkalijev tartarat  stabiliziranje, sekvestrant

E338 Fosforna kiselina  regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, antioksidans, sinergist, za taloženje, filtraciju

E339 Natrijev fosfat (I)  raguliranje kiselosti, emulgator, stabilizator, sekvestrant, pomoćne tvari za taloženje

E340 Kalijev fosfat (I)  raguliranje kiselosti, emulgator, stabilizator, sekvestrant , pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E341 Kalcijev fosfat (I) regulator kiselosti reguliranje kiselosti, tvari  za tretiranje brašna, učvrščivać, tvari za sprečavanje zgrudnjavanja, pomoćne tvari u procesu proizvodnje tvari  za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje...

E343 Magnezijev fosfat (I)  reguliranje kiselosti,  tvari protiv zgrudnjavanja i za povečanje klizavosti

E350 Natrijev malat (I)  reguliranje kiselosti, tvari za poliranje i zadržavanje vlage

E351 Kalijev malat (I) regulator kiselosti reguliranje kiselosti

E352 Kalcijev malat (I) 

E353 Metavinska kiselina  reguliranje kiselosti,  kiselina

E354 Kalcijev tartarat  reguliranje kiselosti, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E355 Adipinska kiselina  reguliranje kiselosti

E356 Natrijev adipat 

E357 Kalijev adipat 

E363 Jantarna kiselina 

E380 Triamonijev citrat 

E385 Kalcijevdinatrijevmetilen-diamintetraacetat   reguliranje kiselosti, antioksidans, konzervans, sekvestrant

E400 Alginska kiselina  zgušnjivač mjenjanje konzistencije, stabilizator

E401 Natrijev alginat  mjenjanje konzistencije, stabilizator, tvari  za želiranje, tvari  za taloženje, filtraciju

E402 Kalijev alginat  mjenjanje konzistencije, stabilizator

E403 Amonijev alginat 

E404 Kalcijev alginat zgušnjivač mjenjanje konzistencije, stabilizator, tvari  za želiranje, tvari  protiv pjenja

E405 Propilenglikolalginat  mjenjanje konzistencije, emulgator

E406 Agar  mjenjanje konzistencije, tvari  za želiranje, stabilizator, pomoćne tvari u procesu proizvodnje npr. taloženje i filtraciju

E407 Karagenan 

E407a  PES  (Pročišćena morska alga Eucheuma)

E410 Karuba guma, za mjenjanje konzistencije, stabilizator

E412 Guar guma 

E413 Tragakant guma  mjenjanje konzistencije, stabilizator, emulgator

E414 Guma arabika  mjenjanje konzistencije, stabilizator, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za taloženje-filtraciju)

E415 Ksantan guma  mjenanje konzistencije, stabilizator

E416 Karaja guma 

E417 Tara guma 

E418 Gellan guma zgušnjivač mjenjanje konzistencije, stabilizator, tvari za želiranje

E420 Sorbitol (I) tvari  za zaslađivanje zamjena za šećer, preparati za zadržavanje vlage, sekvestrant, emulgator - Sorbitolni sirup

E421 Manitol   zamjena za šećer, tvari  protiv zgrudnjavanja

E422 Glicerol  tvari za zadržavanje vlage zadržavanje vlage, stabilizator, tvari za podhlađivanje i hlađenje, tvari za otapanje

E431 Polioksietilen (40) stearat   emulgator povečivać volumena , homogenizacija masti i vode

E432 Polioksietilen (20) sorbitan monolaurat; Polisorbat 20 

E433 Polioksietilen (20) sorbitan monooleat;    Polisorbat 80 

E434 Polioksietilen (20) sorbitan monopalmitat; Polisorbat 40  homogenizacija masti i vode, modifikatori kristalizacije masnoća

E435 Polioksietilen (20) sorbitan monostearat; Polisorbat 60 emulgator homogenizacija masti i vode, modifikatori kristal. masnoća

E436 Polioksietilen (20) sorbitan tristearat ;     Polisorbat 65 

E440 Pektin (I) zgušnjivač mjenjanje konzistencije, stabilizator, tvari za želiranje  -  Amidirani pektin (II)

E442 Amonijeva sol fosfatidne kiseline  emulgator homogenizacija masti i vode

E444 Saharoza acetat izobutirat  homogenizacija masti i vode, stabilizat.

E445 Esteri smola drveta  

E450 Dinatrijev  difosfat (I)  emulgatorska sol, stabilizator, regulatori kiselosti, tvari za tretiranje brašna, sekvestrant, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari  za taloženje (II) , tvari za podmazivanje, otpuštanje, za oblikovanje, tvari protiv sljepljivanja

E451 Pentanatrijev trifosfat (I) sekvestrant čini kompleksne spojeve s ionima, regulatori kiselosti

E452 Natrijev polifosfat (I) emulgator emulgatorska sol, stabilizator, tvari za rahljenje, sekvestrant, skidanje ljuske, kore, kožice

E459 Beta-ciklodekstrin   zgušnjivač, mjenjanje konzistencije

E460 Mikrokristalinična celuloza (I) emulgator emulgiranje smjese, tvari protiv zgrudnjavanja, tvari za taloženje i filtraciju

E461 Metil celuloza zgušnjivač mjenjanje konzistencije, emulgator, stabilizator

E463 Hidroksipropil celuloza 

E464 Hidroksipropilmetil celuloza 

E465 Metiletil celuloza  

E466 Natrijev karboksimetil celuloza  mjenjanje konzistencije, emulgator, stabilizator

E467 Enzimatski hidrolizirana  karboksi metil celuloza tvari za tretiranje brašna mjenjanje konzistencije

E468 Umrežena Na-karboksimetil celuloza zgušnjivač mjenjanje konzistencije

E469 Enzimatski hidrolizirana karboksimetil celuloza zgušnjivač mjenjanje konzistencije

E470a   Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina emulgator homogenizacija masti i vode, stabilizator, protiv zgrudnjavanja

E470b   Magnezijeve  soli masnih kiselina - tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje...

E471 Mono i digliceridi masnih kiselina emulgator homogenizacija masti i vode, stabilizator, tvari protiv pjenjenja

E472a Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina homogenizacija masti i vode, stabilizator, protiv pjenjenja

E472b Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

E472c Mono i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

E473 Saharozni ester masnih kiselina emulgator homogenizacija masti i vode

E474 Saharogliceridi  

E475 Poliglicerolni esteri masnih kiselina za  homogenizaciju masti i vode, modifikatori kristalizacije masnoća

E476 Poliglicerolni ester interesterificirane ricenoleinske kiseline ; poliglicerolpoliricinolat 

E477 Propilen glikolni ester masnih kiselina 

E479   b Termooksidirano sojino ulje sa mono i digliceridima masnih kiselina, homogenizacija masti i vode

E481 Natrijevsteroil-2-laktilat  homogenizacija masti i vode, stabilizator

E482 Kalcijevsteroil-2-laktilat 

E483 Stearil tartarat tvari  za tretiranje brašna podešava tehnološka svojstva

E491 Sorbitanmonostearat emulgator homogenizacija masti i vode, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E492 Sorbitantristearat 

E493 Sorbitanmonolaureat  homogenizacija masti i vode

E494 Sorbitanmonooleat 

E495 Sorbitanmonopalmitat 

E500 Natrijev karbonat (I) regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, tvari za tretiranje brašna, tvari protiv zgrudnjavanja, stabilizator, tvari za rahljenje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ljuštenje i skidanje ljuske, kore, kožice, ostale tvari )

E501 Kalijev  karbonat (I)  reguliranje kiselosti, stabilizator, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E503 Amonijev karbonat (I) regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, tvari  za rahljenje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E504 Magnezijev karbonat (I)  reguliranje kiselosti, tvari protiv zgrudnjavanja, tvari za zadržavanje boje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E507 Kloridna kiselina  reguliranje kiselosti, kiseline, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari )

E508 Kalijev  klorid tvari  za želiranje dodatkom u određeni medij stvara želatinoznu konzistenciju

E509 Kalcijev  klorid tvari za učvršćivanje tkiva voća, povrća i tvari  koja se pri tome koriste za želiranje održava konzistenciju voća, pomoćne tvari u procesu proizvodnje ( tvari za pranje, ljuštenje i skidanje ljuske, kore, kožice, katalizator ,ostale tvari )

E511 Magnezijev klorid  održava  konzistenciju voća, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E512 Kositar - (II)- klorid    antioksidans, sprečava oksidaciju, tvari za zadržavanje boje voća (protiv posmeđivanja)

E513 Sufatna kiselina regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, kiselina

E514 Natrijev sulfat (I) regulator kiselosti reguliranje kiselosti, tvari za stabiliziranje, zadržavanje i intenziviranje boje

E515 Kalijev sulfat (I)  reguliranje kiselosti, tvari za stabiliziranje, zadržavanje i intenziviranje boje, pomoćne tvari

E516 Kalcijev sulfat   tvari za tretiranje brašna podešava tehnološka svojstva brašna, sekvestrant, tvari za učvršćivanje tkiva voća, povrća i tvari koja se pri tome koriste za želiranje

E517 Amonijev  sulfat  podešava tehnološka svojstva brašnu, stabilizator, pomoćne tvari za taloženje i sl.

E520 Aluminijev sulfat  

E521 Aluminijnatrijev sulfat 

E522 Aluminijkalijev sulfat regulatori kiselosti regulira kiselost, stabilizator, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E523 Aluminijamonijev  sulfat stabilizator stabilizira sustav, tvari za učvršćivanje tkiva voća, povrća i tvari koja se pri tome koriste za želiranje, stabilizator, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E524 Natrijev hidroksid  regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, lužina, tvari  za pranje, ljuštenje i skidanje ljuske, kore, kožice...

E525 Kalijev hidroksid 

E526 Kalcijev hidroksid regulatori kiselosti reguliranje kiselosti, tvari za učvršćivanje tkiva voća, povrća i tvari koje se pri tome koriste za želiranje, lužina, tvari za pranje, ljuštenje i skidanje ljuske, kore, kožice...

E527 Amonijev hidroksid  reguliranje kiselosti, lužina

E528 Magnezijev hidroksid  reguliranje kiselosti, tvari za zadržavanje, stabiliziranje boje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje

E529 Kalcijev oksid    reguliranje kiselosti, tvari  za tretiranje brašna, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju, tvari  za pranje, ljuštenje i skidanje ljuske, kore, kožice, ostale tvari

E530 Magnezijev oksid    tvari za sprečavanje zgrudjavanja sprečava zgrudnjavanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (katalizator, tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje, ostale tvari )

E535 Natrijev ferocijanid  sprečava zgrudnjavanje

E536 Kalijev ferocijanid  sprečava zgrudnjavanje, pomoćno sredstvo u procesu proizvodnje (sredstvo za taloženje-filtraciju)

E538 Kalcijev ferocijanid tvari  za sprečavanje zgrudjavanja sprečava zgrudnjavanje

E541 Natrijaluminijev fosfat - kiseli regulatori kiselosti reguliranje kiselosti,  emulgator, tvari za otpuštanje

E551 Silicijev dioksid - amorfni   sprečava zgrudnjavanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje  (tvari za taloženje-filtraciju, tvari  za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E552 Kalcijev silikat   sprečava zgrudnjavanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari  za taloženje-filtraciju, sredstvo za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E553 a  Magnezijev  silikat (I)  sprečava zgrudnjavanje
         b     Talk

E554 Natrijaluminijev silikat    tvari za spečavanje zgrudnjavanja sprečava zgrudnjavanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (molekularno sito, tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E555 Kalijaluminijev silikat  sprečava zgrudnjavanje

E556 Kalcijaluminijev silikat  sprečava zgrudnjavanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (molekularno sito, tvari  za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E558 Bentonit  sprečava zgrudnjavanje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za bistrenje, filtraciju i adsorpciju, tvari  za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E559 Aluminij silikat (kaolin)   sprečava zgrudnjavanje

E570 Stearinska kiselina    tvari o za održavanje pjene stabilizira pjenu, tvari  protiv zgrudnjavanja i postizanje klizavosti , pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari  za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje)

E574 Glukonska kiselina regulatori kiselosti regulira kiselost, tvari  za rahljenje, kiselina

E575 Glukono-d-lakton  

E576 Natrijev glukonat sekvestrant stvara kemijske komplekse sa ionima metala

E577 Kalijev glukonat  

E578 Kalcijev glukonat    regulatori kiselosti regulira kiselost, tvari  za učvršćivanje tkiva voća, povrća i tvari  koja se pri tome koriste za želiranje

E579 Željezni (II) glukonat   zadržavanje i intenziviranje boje voća, namirnice očuvanje boje voća, stabilizator

E585 Željezni (II) laktat   očuvanje boje voća, stabilizator

E620 Glutaminska liselina pojačivač  okusa ističe ili poboljšava okus

E621 Mononatrijev glutaminat 

E622 Monokalijev glutaminat 

E623 Kalcijev diglutaminat 

E624 Monoamonijev glutaminat 

E625 Magnezijev diglutaminat 

E626 Guanilna kiselina 

E627 Dinatrijev 5’- guanilat 

E628 Dikalijev 5’-guanilat 

E629 Kalcijev 5’-guanilat     pojačivač okusa 

E630 Inozinska kiselina 

E631 Dinatrijev 5’-inozinat 

E632 Kalijev 5’-inozinat 

E633 Kalcijev 5’-inozinat 

E634 Kalcijev 5’-ribonukleotid 

E635 Dinatrijev 5’-ribonukleotid 

E640 Glicin i njegove natrijeve soli    ističe ili poboljšava okus

E650 Cinkov acetat    regulator kiselosti regulira kiselost

E900 Polidimetilksiloksan     tvari protiv pjenjenja tvari za spečavanje zgrudnjavanja i za postizavanje klizavosti

E901 Pčelinji vosak    tvari za poliranje za dobivanje sjajne i glatke površine, tvari  za podmazivanje, otpuštanje, oblikovanje

E902 Kandeila vosak   dobivanje sjajne i glatke površine

E903 Karnauba vosak   dobivanje sjajne i glatke površine, tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje

E904 Šelak 

E905 Mikrokristalični vosak 

E907  za dobivanje sjajne i glatke površine, za zadržavanje vlage, Hidrogenirani poli-1-decen

E912 Ester montanske kiseline  za dobivanje sjajne i glatke površine, za zadržavanje vlage,

E914 Oksidirani polietilenski vosak 

E920 Cistein (I), L-cistein tvari za tretiranje brašna poboljšava tehnološka svojstva, Natrijev ili Kalijev cisteinhidroklorid (II)

E927  b  Karbamid  poboljšava tehnološka svojstva, tvari  za kontrolu rasta mikrooganizama, tvari  za pranje i ljuštenje, kore

E938 Argon     potisni plin, plin za pakiranje za postisak i stvaranje potrebne atmosfere u pakovini

E939 Helij 

E941 Dušik     plin za pakiranje stvaranje potrebne atmosfere u pakovini, pomoćne tvari u procesu proizvodnje, za podhlađivanje

E942 Dušikov oksid     potisni plin za potisak, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (tvari za otapanje i ekstrakciju)

E943 a  Butan 

E943 b  Izo-Butan

E944 Propan 

E949 Vodik     potisni plin za postisak, plin za pakiranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje (ostale tvari)

E948 Kisik 

E950 Acesulfam-K        tvari za zaslađivanje umjetno sladilo, pojačivač okusa

E951 Aspartam     umjetno sladilo, pojačivač okusa

E952 Ciklaminska kiselina (I)  umjetno sladilo   -   Natrijeva, kalijeva i kalcijeva -  sol ciklaminske kiseline (II) 

E953 Izomalt    umjetno sladilo, tvari protiv zgrudnjavanja, pojačivač okusa, tvari za poliranje

E954 Saharin (I)  umjetno sladilo    -   Natrijeva, kalijeva i kalcijeva -  sol saharina

E955 Sucralose tvari   za zaslađivanje umjetno sladilo

E957 Taumatin    umjetno sladilo, pojačivač okusa

E959 Neohesperidin DC   umjetno sladilo, pojačivač okusa

E962 Aspartam-acesulfamova sol   umjetno sladilo

E965 Maltitol (I)  zamjena za šećer, stabilizator, emulgator  -   Maltitol sirup (II)

E966 Laktitol    zamjena za šećer

E967 Ksilitol    zamjena za šećer, tvari za zadržavanje vlage, stabilizator, emulgator

E999 Quillaia    ekstrakt tvari za zadržavanje pjene stabilizira pjenu

E1103 Invertaza enzim     djelovanje na saharozu

E1105 Lizozim      konzervans za konzerviranje

E1200 Polidekstroza A i N povečivač volumena povečanje i oblikovanje strukture, stabilizator, zgušnjivač, za zadržavanje vlažnosti

E1201 Polivinilpirolidon stabilizator za zadržavanje postojanog oblika proizvoda, tvari  za dispergiranje, tvari za taloženje-filtraciju

E1202 Polivinilpolipirolidon  koloidni stabilizator i stabilizator za bojila

E1404 Škrob oksidirani modificirani škrob povečivać volumena, emulgator, stabilizator, zgušnjivač

E1410 Monoškrobni fosfat 

E1412 Diškrobni fosfat esterificirani 

E1413 Diškrobni fosfat fosfatizirani 

E1414 Diškrobni fosfat acetilirani 

E1420 Acetilirani škrob 

E1422 Acetilirani diškrob adipat 

E1440 Hidroksipropil škrob 

E1442 Hidroksipropil diškrobni fosfat 

E1450 Natrijev oktenil jantarat - škrob 

E1451 Acetilirani oksidirani škrob 

E1505 Trietil citrat     tvari za održavanje pjene drži postojanost pjene, sekvestrant

E1510 Etilni alkohol    pomoćne tvari u procesu proizvodnje tvari za otapanje i ekstrakciju

E1518 Glicerintriacetat  (Triacetin)    tvari za zadržavanje vlage priječi isušivanje, tvari za poliranje

E1520 Propan-1,2-diol   priječi isušivanje, tvari za poliranje, pomoćne tvari u procesu proizvodnje, tvari za otapanje i ektrakcijuLista aditiva koji nemaju određeni  E-broj
(Većinom se razvrstavaju u pomoćne tvari u procesu proizvodnje (osim dijela tvari za sprečavanje pjenjena)).

Krom

Bakar

Bakreni kromat

Bakreni kromit

Željezni sulfat

Mangan

Molibden

Nikal

Paladij

Platina

Kalijev metal

Kalijev metilat (metoksid)

Kalijev etilat (etoksid)

Natrijev  amid

Natrijev etilen (natrijev etilat)

Natrijev metal

Trifluormetan sulfonska kiselina

Cirkonij

Amonij

Amonijev  bisulfid

Natrijev metabisulfit

Natrijev  metilat

Adsorbirajuće gline (izbjeljene, prirodne ili aktivirane zemlje)

Albumin

Klormetilirana aminirana stiren-divinilbenzen smola

Diatomejska zemlja

Divinilbenzen-etilvinilbenzen kopolimer

Fulerova zemlja

Kaolin

Polimaleinska kiselina i Na-polimaleat

Poliakrilamid/polinatrij akrilat kopolimer

Magnezijev acetat

Diklorofluoro metan

Diklorodifluoro metan

Oksistearin

Natrijev dodecilbenzen sulfonat

Perlit

Polimaleinska kiselina i natrij polimaleat

Biljni ugljen (aktiviran)

Drvna prašina

Oktadecil amonium acetata ( u amonijevom kloridu )

Natrijev dodecilbenzensulfonat

Natrijev lauril sulfat

Metil glukozid estera kokosovog ulja

Kvarterni amonijevi spojevi

Natrijev ksilen sulfonat

Akrilat-akrilamid smola

Sušeni riblji mjehur

Kompleksi topljivih aluminijevih soli i fosforne kiseline

Dimetilamin-epiklorhidrin kopolimer

Osušena i usitnjena krvna plazma

Modificirana akrilamidna smola

Poliakrilna kiselina i  njene soli

Poliakrilamid

Potpuno hidrolizirani kopolimeri metilakrilata i divenilbenzena

Potpuno hidrolizirani terpolimeri metilakrilata, ( ili strirena)  divinilbenzina i akrilonitrila

Metil akrilat-divinilbenzendietilen glikol divinil eter terpolimer  ( i varijacije )

Umreženi polistiren ( prvo klormetiliran, zatim aminiran sa trimetilaminom, dimetilaminom, dietilentriaminom, trietilentetraminom)

Dietilentriamin, trietilentetramin, tetraetilenpentamin umrežen sa epiklorhidrinom

Epiklorhidrin umrežen s amonijakom 

Polistiren-divinilbenzen umrežen sa trimetilamonijskim grupama

Reakcijska smolna smjesa od formaldehida, acetona i tetraetilen pentamina

Stiren-divinilbenzen umreženi kopolimer, najprije klormetiliran, zatim aminiran sa dimetilaminom i oksidiran sa hidrogenperoksidom od čega smola ne sadrži više od 15 % vinil N,N-dimeti-benzilamin-N-oksida i ne više od 6, 5 % dušika.

Sulfit modificirani umreženi fenol-formaldehid sa rezultirajućom modifikacijom u grupama sulfonske kiseline u bočnim lancima

Sulfonirani antracitni ugljen (spec. čistoće)

Sulfonirani kopolimer stirena i divinil benzena

Polietilen-polistiren baza modificirana reakcijom sa klormetileterom, a zatim aminirana trimetilaminom, dietilentriaminom ili dimetiletanolaminom

Polimeri i polietilen - polistirenske baze modificirane reakcijom s klormetileterom te nakon toga aminirane s trimetilaminom, dietilentriaminom ili dimetiletanolaminom

Sulfonirani  tetrapolimer stirena, divinilbenzena i akrilonitrila i metil akrilata deriviran iz smjese monomera koja je sadržavala ne više od 2 % akrilonitrila i metil akrilata

Polimeri i kopolimeri koji sadrže slijedeće komponente: celuloze, polisulfon sulfoniran polisulfonom, polietilensulfon sulfoniran poletilensulfonom, fluoropolimeri, polisulfonamidi, alifatski/aromatski poliamidi i kopoliamidi, poliesteri, poliolefini, poliakrilonitrili, polistiren sulfoniran polistirenom, hitin/hitosan i derivati, poliurea-poliuretani, polieteri i poliamini

Butil stearat

Ricinusovo ulje

Etoksilirani mono i digliceridi

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

Masnoće i voskovi biljnog i životinjskog podrijetla

Masne kiseline iz: loja, pamučnog sjemena i sojinog ulja

Oksidabilno polimerizirano sojino ulje

Djelomično hidrogenirano biljno ulje

Poliglicerolni ester dimernih masnih kiselina sojinog ulja

Poliglicerol polilinoleat

Stearati (kalcijev, aluminijev, kalijev i natrijev )

Biljni trigliceridi

Hipoklorit

Jodofori

Kvarterni amonijevi spojevi

Laktoperoksid  sistem ( laktoperoksidaza, glukoza oksidaza, soli tiocijanata)

Dinatrijev cijanoditioamidokarbonat

Dinatrijev etilen bis ditiokarbamat

Etilendiamin

N-alkil (C12-C16) dimetil benzilklorid

Dušična kiselina

Peroctena kiselina

Kalijev-N-metilditiokarbamat

Propilen oksid

Natrijev klorid

Natrijev dimetilditiokarbamat

Klorin doksid

Vodik peroksid

Salamura  (sa NaCl)

Glicerol mono, di i triacetat

Voda

Glicerol tributirat

Izobutanol

Aceton (dimetilketon)

Butil acetat

Etil acetata

Diklormetan

Etilmetilketon  (butanon)

Butan-1-ol

Butan-2-ol

Heksan

Metilacetat

Cikloheksan

Dietileter

Izobutan

Metilpropan-1-ol

Smjesa alkilen oksida, alkil alkohola i masnih kiselina

Smjesa alifatskih kiselina (valerijanske, kapronske, kaprilne i pelargonske )

a-alkil-omega-hidroksi-polioksietilen

Dialkanoamin

Ditiokarbamat

Etilen diklorid

Etilenglikol monobutil eter

Oleinska kiselina

Linearna undecilbenzensulfonska kiselina

Monoetanol amin

Monoetanol 8 %

Natrijev 2-etilheksil sulfat

Natrijev hipoklorit

Na-naftalenmetil sulfonati

Trietanolamin

Tetranatrijev EDTA

Organofosfati

Natrijev n-alkilbenzen sulfonati

Amonijev ortofosfat

Kalijev bromid

Aluminijev oksid

Amonij nitrat

Alkilen oksid

Akrilni ester sa primarnim i tercijalnim aminogrupama

Alil izocijanat

Giberelinska kiselina

Glicerolni ester adipinske kiseline

Metil glikozid ni ester kokosovog ulja

Masne kiseline sojinog ulja

Etilen oksid-propilen oksid kopolimeri i blokkopolimeri

Masni alkohol-glikolni eter

Hidrofilni masni acil esteri

Metil glikozidna voda

Modificirani viši alkoholi

Neionogeni alkilen oksid sa emulgatorom

Oksalna kiselina

Polialkilen oksid, u smjesi sa  masnim kis.kiselinama

Polietoksilirani alkohol, modificirani

Poliglikol kopolimer

Kalijev giberelat

Natrij poliakrilat   -  akrilamidna smola

Taninske kiseline sa quebracho ekstraktom

Amonijev nitrat

Amil acetat

Kalcijev sulfat

Kokosovo ulje

Glicerol tripropionat

Izopropilni alkohol

Laktilirani mono esteri

Magnezijev citrat

Magnezijev tartarat

Mješavina etilen i propilen oksida, kopolimera i estera, ricinusovog ulja i polietilen glikola

Mješavina prirodnih i sintetskih masnih acil derivata uz dodane emulgatore

Poliakrilat

Poliakrilati sa karboksilnim grupama

Polietilen glikol

Polivinil polipirolidon

Polivinil pirolidon

Kalijev klorid

Natrij

Natrijev heksametafosfat

Natrijev poliakrilat

Otopina: polifosfata, soli polikarboksilne kiseline, polialkilen glikola, natrijevog hidroksida

Sorbitan masni acil esteri i polioksietilen-20-sorbitan masni acil esteri

Sulfonirani kopolimeri stirena i divinilbenzena

Biljni esteri masnih kiselina

Acil ( hidrofilni) masnih kiselina

Ksiloza

Alkilen oksid

Kokosovo ulje

Etilenoksid-propilenoksid kopolimeri

Polialkilen glikolester masnih kiselina (sa 1-5 mola etilen oksida ili propilen oksida)

Glikol ester masnih alkohola

Masni alkoholi (C8-C30)

Hidrogenizirano kokosovo ulje

Hidrofilni masni acilesteri, lančasti

a-metilglikozid, vodena otopina

Smjesa etilen i propilen oksida, kopolimeri i esteri ricinusovog ulja i polietilen glikol esteri

Neionogeni alkilen oksid s emulgatorima

Oksoalkoholi (C8-C30)

Polialkilen oksid u kombinaciji sa masnim kiselinama

Poliglikol kopolimer

Polioksietilen esteri (C8-C30) masnih kiselina

Polioksipropilen esteri (C8-C30) masnih kiselina

Polioksietilen esteri (C8-C30) oksoalkohola

Polioksipropilen esteri (C8-C30) oksoalkohola

Metilglikozid ester kokosovog ulja

Smjesa polioksietilen i polioksipropilen estera (C8-C30) masnih kiselina

Polioksietilen (20) sorbitan acil ester i sorbitan acilni ester masnih kiselina

Površinski aktivne tvari sa neutralnim nosiocima

Acilni esteri biljnih masnih kiselina (hidrofilni)

Polipropilen-polietilen blok polimer

Enzimski preparati

Alfa-amilaza

Alfa-amilaza TS, rDNA

Alfa-amilaza maltog.,rDNA

Alfa-galaktozidaza

Melibiaza imobilizirana

Alkohol dehidrogenaza

Arabino-furanozidaza

Beta-amilaza

Beta-amilaza, r-DNA

Beta-glukanaza

Celobiaza

Celulaza

Dekstranaza

Endo-beta-glukanaza

Esteraza

Egzo-alfa-glukozidaza

Glukoamilaza

Glukoamilaza imobilizirana

Fitaza

Fosfataza kisela

 

Fosfolipaza

Glukoza-izomeraza

Glukoza-oksidaza

Hemicelulaza

Inulinaza

Invertaza

Izoamilaza

Lizozim   (muramidaza)

Lipoksidaza

Katalaza

Ksilanaza

Ksilanaza imobilizirana

Beta-ksilozidaza

Laktaza

Laktaza r-DNA

Lipaza

Lipaza r-DNA

Laktoperoksidaza

Maceraza

Malat-dehidrogenaza

Maltaza

 

Pektinaza

Pektin-esteraza

Pektin-liaza

Poligalakturonaza

Proteaza kisela

Proteaza neutralna

Proteaza alkalna

Subtilizin r-DNA

Bromelin

Ficin

Kimozin

Kimozin r-DNA

Kimopapain

Kimotripsin

Pankreatin(elastaza)

Papain

Pepsin

Tripsin

Pululanaza

Tanaza

Nitrat reduktaza

 

Vi ste ovde: Home Činjenice Aditivi i drugi preparati