Granum

Granum  brašno je brašno  proizvedeno od proklijalog zrna pšenice. Proklijala pšenica je od davnina poznata kao veoma zdrava i kvalitetna namirnica, koja blagotvorno utiće na organizam čoveka. Proizvodnja brašna obuhvata nekoliko  delikatnih faza,koje se mogu podeliti na pripremu, klijanje, sušenje i mlevenje. Svaka od faza proizvodnje se obavlja u kontrolisanoj sredini, na niskim temperaturama da bi se sačuvala nutritivna vrednost zrna. Na taj način se u zrnu sačuvalo ono najvrednije – izobilje enzima, vitamina, antioksidansa i jedinjenja koja blagotvorno deluju na organizam. Više o sadržaju enzima, vitamina i antioksidansa u Granum brašnu pogledajte ovde.

Koje su prednosti upotrebe Granum brašna u ishrani?

Skrob i gluten

Prednosti  upotrebe brašna od proklijalog zrna pšenice u ishrani ljudi zasnivaju  se pre svega na biohemijskim promenama koje se u zrnu pšenice dešavaju u toku klijanja.
Bitne  promene se dešavaju na skrobu, koji se pod uticajem enzima amilaze koji se luči u početnoj fazi klijanja iz kompleksnog ugljeno hidratnog jedinjenja (polisaharid)  razlaže na nivo voćnih šećera.Ove voćne šećere biljka koristi kao izvor energije za biohemijske procese u toku klijanja, a u organizmu čoveka se oni veoma lako vare, što predstavlja veliko olakšanje za digestivni trakt , a samim tim i za ceo organizam.

Obilje enzima koji se luče u početnoj fazi klijanja  bitno utiču na hilauronski sloj zrna, u kome se nalazi i deo belančevina u zrnu(gluten). Pod uticajem biohemijskih procesa klijanja oslobadja se enzim proteinaza,koja  složene komponente glutena( glutenin, glijadin, globulin,albumin itd)hidrolizuje na esencijalne aminokiseline, od kojih neke učestvuju u građi čelije i ćelijskih organa nove biljke, a sve se u organizmu čoveka  veoma lako vare. Zbog toga hleb od ovog brašna mogu da jedu i osobe koje su osetljive na gluten.

Antinutritijenti

Jaki antinutritijenti kao što je fitinska kiselina i inhibitori enzima pankreasa ,koji služe za varenje skroba, a koji se u neproklijalom zrnu normalno nalaze, se u fazi klijanja razlažu, pa je i njihovo dejstvo u organizmu čoveka neutralizovano.

Mikotoksini

Mikotoksini su sekundarni proizvod metabolizma nekih vrsta plesni (gljivica) koji nastaju tokom njihovog rasta.Poznato je više od  100 000 različitih vrsta plesni, od kojih su neke višestruko korisne(farmacija i prehrambena industrija),neke nisu ni  štetne ni korisne po čoveka, a neke su veoma štetne i opasne.

Gljivice roda fusarium i aspergilus koje su normalan stanovnik zrna pšenice u našem podneblju nažalost pripadaju ovoj poslednjoj vrsti, tj.veoma su štetne i opasne po čoveka. Ovi specifični mikotoksini se javljaju u toku skladištenja pšenice.

Gljivice iz roda aspergilus(Aspergilus flafus i aspegilus parasiticus) kao svoj sekundarni metabolit luče aflatoksin.Aflatoksin B1 se često naziva najtoksičnijom materijom pronađenom u prirodi.Nagomilavanje u ljudskom organizmu dovodi do kancerogenih promena na ćelijama jetre i digestivnog trakta. 1988 godine Međunarodna agencija za istrašivanje karcinoma svrstala je Aflatoksin B1 na listu kancerogenih materija štetnih za ljude.

Kliničkim ispitivanjima je dokazano da mikotoksin fusariuma DON(deoxynivalenol), koji proizvode gljivice roda fusarium veoma nepovoljno deluje na digestivni trakt čoveka, kao i na narušavanje imuno sistema.

Ovo su samo osnovni mikotoksini koje ove dve vrste gljivica luče. Pored njih , na zrnu pšenice se nalaze u manjoj količini i drugi mikotoksini. Zahvaljujući specifičnom hidro termičkom tretmanu zrna pšenice u fazi pripreme za klijanje,sa površine zrna su uklonjeni  patogeni mikroorganizmi, čiji toksini nepovoljno deluju na organizam . Zbog  toga  je i kontaminacija organizma mikotoksinima svedena na minimum.

Vitamini

U toku klijanja se u zrnu povećava sadržaj vitamina ratsvorljivih u vodi. Ovi vitamini imaju veoma važnu funkciju u fiziološkim procesima u periodu klijanja, kao i u rastu i razvoju mlade biljke. Ovi vitamini( vitamin C, vitamini B kompleksa,folna i liponska kiselina, vitamin H, vitamin PP itd.)imaju takodje i važne funkcije u organizmu čoveka.
Žitarice su poznate po visokom sadržaju ovih vitamina, a zbog njihove funkcije u fiziološkim procesima klijanja ovaj sadržaj se povećava nekoliko puta (vitamin C i vitamini B kompleksa i do osam puta u odnosu na sadržaj u neproklijalom zrnu). O štetnosti farmaceutskih - veštačkih vitamina detaljnije pogledajte ovde.

Antioksidansi

Antioksidansi su molekuli koji su sposobni da uspore ili spreče oksidaciju drugih molekula tako što sami bivaju oksidovani. Reakcije oksidacije se stalno dešavaju u nama i oko nas. One su sastavni deo života i funkcionisanja svake žive ćelije. U reakcijama okidacije u živom organizmu nastaju slobodni radikali koji pokreću lančane reakcije koje mogu dovesti do oštećenja ćelija. Detaljnije o antioksidansima pogledajte ovde i ovde.

Aditivi

U savremenim procesima proizvodnje hrane često se koriste razna dodatna sredstva radi produženja roka trajanja, povećanja volumena i težine, očuvanja boje proizvoda itd. Ove supstance se nazivaju aditivima i često su složena hemijska jedinjenja koja nemaju blagotvoran uticaj na organizam čoveka.

U aditive koji se koriste u prehrambenoj tehnologiji, spadaju antioksidansi i sinergisti antioksidanasa, konzervensi, arome, emulgatori, stabilizatori, sredstva za vezivanje i sredstva za želiranje, bojila, razne kiseline, baze i soli, enzimiski preparati, sredstva za razhlađivanje*(citat sa sajta Tehnologija hrane).

Dovoljno je reći da u ovom trenutku ima oko 1 500 registrovanih aditiva za prehrambenu industriju, koji imaju svoje E brojeve, a da aditiva bez E brojeva ima još toliko. U proizvodnji našeg brašna  od trenutka kada se zrna unesu na klijanje, pa do pakovanja brašna u ambalažu, ne koriste se nikakva dodatna sredstva. Na taj način čuvamo bogatstvo koje se stvara u zrnu žita prilikom klijanja.

Konzervansi i boje

Konzervansi su materije koje se dodaju proizvodu radi produženja roka trajanja, tj.radi sprečavanja kvarenja proizvoda. Najveći  problem po zdravlje čoveka predstavlja grupa konzervanasa za očuvanje boje proizvoda i svežine .To su nitrati i nitriti koji imaju mogućnost konverzije u toksične i kancerogene spojeve(nitrozamin, methemoglobin). Ova konverzija se najčešće dešava pomoću crevne flore.

 

* * *

 

Pošto je naše brašno proizvod klijanja,nema potrebe za dodavanjem bilo kakvih aditiva, boja ili konzervansa, jer su u brašnu prisutni  prirodni enzimi i antioksidansi (vitamini E i C, vitamin B3 u formi niacina,vitamini B2 i B6,koenzim Q , ß-karoten itd). Ove materije su prisutne u velikoj količini, što našem brašnu omogućava deklarisani rok trajanja bez ikakvih dodataka.

Jasno je dakle da postoje ozbiljne prednosti korišćenja našeg brašna. Pored smanjenja unosa materija koje mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme, upotrebom našeg brašna unosite veliku količinu materija koje blagotvorno deluju na organizam. Sve ovo  omogućavaju promene koje se dešavaju u zrnu pšenice u toku klijanja. Na osnovu rezultata analize proklijalog zrna pšenice koju je radilo USDA, u proklijalom zrnu se nalaze i značajne količine omega 3 i omega 6 masnih kiselina, kao i drugi važni sastojci, što se vidi iz priložene tabele.

 

Prednosti upotrebe Granum brašna

Na osnovu predočenih podataka jasno je da upotreba Granum brašna ima značajnih prednosti u ishrani ljudi u  odnosu na upotrebu standardnog brašna.
Između ostalih, prednosti su:

  • lakše se vari jer se u klijanju  razlaže kompleksni ugljeni hidrat skrob na voćne šećere koje ljudski organizam lako vari(skrob iz običnog brašna se vari u nekoliko faza, a svaka od tih faza varenja može biti narušena od strane prisutnih antinutritivnih materija). Kompleksni gluten se razlaže na gradivne amino kiseline koje su neophodne za normalnu funkciju ljudskog organizma.
  • u toku klijanja dolazi do neutralizacije fitinske kiseline i  enzim inhibitora , koji se nalaze u omotaču zrna pšenice.Fitinska kiselina inhibira absorpciju mikro i makro elemenata(kalcijum,magnezijum, cink,gvožđe, bakar itd.)  u procesu varenja hrane u probavnom traktu, a enzim inhibitori utiču na smanjenje efikasnosti enzima koji učestvuju u varenju skroba.
  • povećan sadržaj  vitamina –u toku klijanja sadržaj vitamina se mnogostruko povećava.

Veoma  je važno povećanje sadržaja vitamina C, kao i vitamina B kompleksa(B2, B5 i B6)

  • povećan  sadržaj  karotena- u klijanju se sadržaj karotena povećava do osam puta u odnosu na sadržaj u neproklijalom zrnu
  • povećan sadržaj enzima – u početnoj fazi klijanja oslobađaju se ogromne količine enzima koji pokreću proces stvaranja uslova za rađanje i rast nove biljke. Ovi enzimi igraju važnu ulogu u organizmu čoveka i nenadoknadiv su element za normalno funkcionisanje.Nažalost, sa povećanjem broja godina, smanjuje se količina enzima koju organizam luči, pa su ovi enzimi iz Granum brašna adekvatna nadoknada. Neki od ovih enzima značajno usporavaju oksidativne procese.
  • povećan sadržaj biljnih vlakana- omotač zrna pšenice ima visok sadržaj biljnih vlakana koja povoljno utiču na digestivni trakt, jer vrše funkciju čišćenja.

Dakle zaista je čudesna snaga i veličina prirode!

Vi ste ovde: Home Granum